Meaning of 'he'

  • સર્વનામના ત્રીજા પુરુષ, એકવચન, નરજાતિ, પહેલી વિભક્તિનું રૂપ

Related Phrases

  • He has had it 1. તેને માટે હવે કાંઈ બાકી રહેતું નથી    2. તેને લગતી પતાવટ થઈ ચૂકી છે    3. તેનું મૃત્યુ થઈ ચૂક્યું છે

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search

Tags: Gujarati Meaning of he, he Meaning, English to Gujarati Dictionary, he Gujarati Meaning

2015. IndianDictionaries.com / English to Gujarati / Terms of Use