Meaning of 'cut-down'

  • ને ઝંખવાણું પાડવું

Related Phrases

  • To boil or cut down 1. ઓછું થાય ત્યાં સુધી ઉકાળવું    2. નાનું થાય ત્યાં સુધી કાપવું    3. ઉકાળીને નાનું કે ઓછું કરવું

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search

Tags: Gujarati Meaning of cut-down, cut-down Meaning, English to Gujarati Dictionary, cut-down Gujarati Meaning

2015. IndianDictionaries.com / English to Gujarati / Terms of Use