Meaning of 'prison'

  • જેલ
  • કેદખાનું
  • કારાગૃહ
  • બંદીઘર

Related Phrases

  • Open prison ખુલ્લી જેલ
  • State prison 1. રાજ્ય જેલ    2. રાજ્ય કારાગૃહ
  • Remand prison 1. કસ્ટડી    2. હવાલાત
  • Commit to prison 1. કેદખાનામાં મોકલવું    2. જેલમાં મોકલવું
  • Remand to prison જેલમાં રાખવા પાછું મોકલવું
  • Central Prison 1. મધ્યસ્થ જેલ    2. મધ્યવર્તી જેલ

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search

Tags: Gujarati Meaning of prison, prison Meaning, English to Gujarati Dictionary, prison Gujarati Meaning

2015. IndianDictionaries.com / English to Gujarati / Terms of Use