Meaning of 'tally'

 • ગણતરી
 • મેળ મળવો
 • તાળો મળવો

Related Phrases

 • Tally roll મેળ-પત્રક
 • Tally-sheet મેળ-પત્ર
 • Tally card મેળવણી કાર્ડ
 • Tally book મેળ-વહી
 • Stock tally card 1. સ્ટૉક-મેળવણી કાર્ડ    2. માલનું-મેળવણી કાર્ડ
 • Tally clerk મેળ-કારકુન
 • Tally tabulation કોઠો મેળવવો
 • Tally-ho શિયાળ કે શિકાર જોઈને શિકારી બૂમ પાડે છે તે

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search

Tags: Gujarati Meaning of tally, tally Meaning, English to Gujarati Dictionary, tally Gujarati Meaning

2015. IndianDictionaries.com / English to Gujarati / Terms of Use