Meaning of 'done'

  • Do નું ભૂતકૃદંત

Related Phrases

  • Purporting to be done કરવા ધારેલું
  • Done up 1. ગાંસડા-પોટલામાં બાંધેલું    2. ટોપલીમાં મૂકેલું
  • Needful done 1. ઘટતું કર્યું છે    2. ઘટતું થયું છે
  • Done for 1. મૃત થઈ ચૂકેલું    2. લુપ્ત થઈ ચૂકેલું

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search

Tags: Gujarati Meaning of done, done Meaning, English to Gujarati Dictionary, done Gujarati Meaning

2015. IndianDictionaries.com / English to Gujarati / Terms of Use