Meaning of 'labour'

 • કામદાર
 • કામદારવર્ગ
 • મજૂર
 • મજૂરવર્ગ
 • શ્રમ

Related Phrases

 • Labour management કામદાર -સંચાલન
 • Bread labour 1. જાતમહેનત    2. ઉત્પાદકશ્રમ
 • Labour replacement 1. જૂનાની જગ્યાએ નવા કામદારોની ભરતી    2. જૂનાની જગ્યાએ નવા મજૂરોની ભરતી
 • Labour machinery કામદાર -તંત્ર
 • Convict labour કેદી મજૂર
 • Decasualisation of labour છૂટક મજૂરોની ધોરણસર નિમણૂક
 • Labour contract 1. શ્રમ-કોન્ટ્રેક્ટ    2. મજૂરી-કોન્ટ્રેક્ટ    3. મજૂરીનો ઠેકો
 • Exploitation of labour 1. મજૂરોનું શોષણ    2. કામદારોનું શોષણ
 • Labour Appellate Tribunal 1. કામદાર અપીલ પંચ    2. કામદાર અપીલ ટ્રિબ્યુનલ
 • Labour rate મજૂરીનો દર

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search

Tags: Gujarati Meaning of labour, labour Meaning, English to Gujarati Dictionary, labour Gujarati Meaning

2015. IndianDictionaries.com / English to Gujarati / Terms of Use