Meaning of 'brief'

  • ટૂંકું
  • સંક્ષિપ્ત કેસની સંક્ષિપ્ત નોંધ
  • કેસનું સંક્ષિપ્ત ટાંચણ
  • કેસનું સંક્ષિપ્ત વિવરણ

Related Phrases

  • Watching brief જેની સાથે અસીલનો સીધો સંબંધ નથી તેની વતી મુકદ્દમા તરફ નજર રાખવા માટે આપેલું વકીલાતનામું
  • Brief check-up સંક્ષિપ્ત તપાસ
  • Be brief ટૂંકમાં કહેવું
  • In brief ટૂંકમાં

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search

Tags: Gujarati Meaning of brief, brief Meaning, English to Gujarati Dictionary, brief Gujarati Meaning

2015. IndianDictionaries.com / English to Gujarati / Terms of Use