Meaning of 'repeat'

  • ફરી બોલવું
  • ફરી કરવું
  • બોલી જવું
  • નાટકની તાલીમ કરવી
  • રજૂ કરવું
  • ફરી ભજવવું
  • ફરી રજૂ કરેલો રેડિયો કાર્યક્રમ

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search

Tags: Gujarati Meaning of repeat, repeat Meaning, English to Gujarati Dictionary, repeat Gujarati Meaning

2015. IndianDictionaries.com / English to Gujarati / Terms of Use