Meaning of 'to'

 • પ્રતિ

Related Phrases

 • To take to task 1. ઠપકો દેવો    2. દબડાવવું    3. ઝાટકણી કાઢવી
 • To go to the extremes અતિ કડક કે જલદ પગલાં લેવાં
 • To go to the dogs 1. અધમતાને આરે પહોંચવું    2. પાછળ પડવું    3. પીછો કરવો
 • To give ear to ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવું
 • To put to rights 1. ઠીકઠાક કરવું    2. વ્યવસ્થિત કરવું    3. પદ્ધતિસર કરવું
 • To go to roost 1. રાતવાસો કરવો    2. રાત્રે વિશ્રામ કરવો
 • To lay to rest દફનાવવું
 • To see eye to eye -ની સાથે એકમત હોવું
 • To go to rack and ruin સત્યાનાશ વળી જવો
 • To have to do with 1. -ની સાથે સંબંધ હોવો    2. વહેવાર કરવો


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search

Tags: Gujarati Meaning of to, to Meaning, English to Gujarati Dictionary, to Gujarati Meaning

2015. IndianDictionaries.com / English to Gujarati / Terms of Use