Meaning of 'health'

 • આરોગ્ય
 • સ્વાસ્થ્ય
 • તંદુરસ્તી

Related Phrases

 • Health Visitor’s School આરોગ્ય તપાસનીસ શાળા
 • Bill of health વહાણ પરના માણસોના આરોગ્યનું પ્રમાણપત્ર
 • Health centre આરોગ્ય કેન્દ્ર
 • Drink a health to પીણાંનો ગ્લાસ ઊંચો કરીને કોઈના તરફ શુભભાવના વ્યક્ત કરીને પીણું પીવું
 • Health regulation આરોગ્ય વિનિમય
 • Public Health Laboratory જાહેર આરોગ્ય પ્રયોગશાળા
 • Health needs આરોગ્ય જરૂરિયાતો
 • Health institution આરોગ્ય સંસ્થા
 • Positive health 1. સંપૂર્ણ આરોગ્ય    2. નીરોગીપણું
 • Health teaching આરોગ્ય શિક્ષણ

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search

Tags: Gujarati Meaning of health, health Meaning, English to Gujarati Dictionary, health Gujarati Meaning

2015. IndianDictionaries.com / English to Gujarati / Terms of Use