Meaning of 'throw'

 • ફેંકવું
 • નાખવું
 • ઉડાડવું
 • જોરથી ફેંકવું
 • ભોંયભેગું કરવું
 • અસ્વસ્થ કરી મૂકવું
 • ટપ્પો

Related Phrases

 • Throw-out 1. બ્હાર કાઢવું    2. ફગાવી દેવું    3. દરખાસ્ત કે વિચાર ન સ્વીકારવાનું નક્કી કરવું
 • Throw down the glove લડાઈનો પડકાર ફેંકવો
 • Throw away ફેંકી દેવું
 • Throw-back બૂરું કરવા અગાઉ શું કર્યું હતું તે યાદ દેવડાવવું
 • Throw-over મિત્રતા વધતી અટકાવવી
 • Throw-in 1. કિંમત વધાર્યા સિવાય જે વેચો કે પ્રસ્તાવ મૂકો છો તેમાં સમાવેશ કરવો    2. વાતચીતમાં ટીકા ઉમેરવી
 • Throw-up 1. કામ છોડી દેવું    2. પદનો ત્યાગ કરવો    3. -નું રાજીનામું આપવું
 • Throw back 1. પ્રત્યાવર્તન    2. અંતરાય
 • Throw-away 1. ન જોઇતી વસ્તુ છોડી દેવી    2. ઉપયોગ ન કરવો    3. બગાડ કરવો
 • Throw-off 1. ફેંકી દેવું    2. કોઇકથી છૂટા થવું    3. ઝડપથી વસ્ત્ર ઉતારવું

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search

Tags: Gujarati Meaning of throw, throw Meaning, English to Gujarati Dictionary, throw Gujarati Meaning

2015. IndianDictionaries.com / English to Gujarati / Terms of Use